Бърз контакт с нас
0886141714

Гаранционни условия

С продажбата на компютърната техника не е извършена продажба на софтуер, освен ако клиента не е закупил оригинален такъв!С продажбата на компютърната техника не е извършена продажба на софтуер, освен ако клиента не е закупил оригинален такъв!
Ако фирмата производител/вносител е определила специфични гаранционни условия и срокове, условията в тази гаранционна карта не противоречат на тях и изцяло са съобразени с тях! 
Търговецът, респективно Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други в следствие дефекта на стоката и/или престоя и в сервиза. 
Сервизът не носи отговорност и не е длъжен да съхранява отремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок. Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяната и с нова. 
Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба. Гаранцията покрива само фабрични дефекти, възникнали при нормална експлоатация на изделието. Определени компоненти на продукта с ограничен срок на годност (акумулаторни батерии, клавиатури, мишки и др. подобни) могат да бъдат с намален гаранционен срок или без гаранция, съгласно описанието в документацията на продукта. Рекламации за фабричен дефект в гаранционния срок се приемат в посочените сервизи в страната или оторизираните сервизи за конкретната марка(ако има такива). Гаранционният срок за батериите на преносимите компютри, мобилните телефони и UPS е 6 месеца. Консумативите нямат гаранция. Сервизът има право да транспортира продукта до други сервизи за своя сметка. 
Гаранцията е поименна и се отнася само за лицето, вписано в настоящият документ. Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура или платежен документ и гаранционна карта. 
Допълнителните разходи за транспортиране на апаратурата до сервизната база или за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на клиента. Срокът за отстраняване на хардуерни проблеми е от 7 до 30 дни. Когато дефектиралите модули не могат да се заменят със абсолютно същите поради неналичието им на пазара (стари изтеглени от пазара модели, спрян внос или други независещи от продавача причини) те се подменят с подобни или по-добри след консултация с клиента и доплащане. Гаранционния срок на подменените компоненти е с гаранцията на оригиналната стока.
Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта. В случай, че производителят/вносителят на стоката е предоставил по-дълъг гаранционен срок от две години съгласно чл.115(1) от ЗЗП и дефектиралият продукт вече не се произвежда и не може да бъде отремонтиран в законоустановеният срок, стойността на дефектиралия продукт се дисконтира с коефициент на овехтяване предоставен от производителя/вносителя, или ако такъв не е предоставен с коефициент на овехтяване, както следва: - за стоки дефектирали след изтичане на втората и преди изтичане на третата година от датата на закупуване: 0.40 (40% остатъчна стойност). - за стоки дефектирали след изтичане на третата и преди изтичане на четвъртата година от датата на закупуване: 0.25 (25% остатъчна стойност). - за стоки дефектирали след изтичане на четвъртата и преди изтичане на петата година от датата на закупуване: 0.20 (20% остатъчна стойност). 
Остатъчната стойност на дефектиралия продукт може да се използва за покупка на нов такъв с изцяло нов гаранционен срок или да бъде възстановена на потребителя. 
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Потребителя има право да се откаже от сключения договор при условията и реда на разпоредбите на Закона за защита на потребителя съгласно чл. 112-115(ЗЗП). В този случай потребителя задължително трябва да върне стоката в пълна комплектация и оригинални опаковки, включително транспортни опаковки с ненарушен търговски вид (стоката да изглежда като нова). Всички транспортни разходи по връщането са за сметка на потребителя.
Освен ако изрично не е упоменато друго, гаранцията не се отнася за приложените в търговския комплект аксесоари, в това число изброените по долу: - Акумулаторна батерия(дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазване на правилата за експлоатация, описани в ръководството на потребителя) - Зарядно устройство/адаптер; - Слушалки, чанти, мишки,кабели и др. безплатни аксесоари, включени в комплектацията; 
Политика във връзка с дефекти на течнокристални дисплеи(TFT LCD): Къстъм диджитал ООД осигурява гаранционен сервиз за TFT LCD екрани единствено, ако има дефектни пиксели/субпиксели повече от лимита на производителя и/или съгласно ISO 13406- 02, както е посочено по-долу: - Постоянно светещ пиксел или тъмен пиксел – 2бр; - Дефектен субпиксел (светещ или тъмен) – 5бр; - Група от съседни пиксели(само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 х 5 пиксела; - Група от съседни пиксели(само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) – 2 групи; - Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет, гаранцията отпада! 
Гаранционно обслужване І. Модулите се приемат за сервизно обслужване от сервизен специалист, ако са изпълнени следните условия: - Компютърните системи се предават в оригинална опаковка, заедно с пълния комплект документи: гаранционна карта и фактура/касов бон ( компютърната система се предава без захранващ кабел) - Лаптопите се предават в оригинална опаковка или в друга, подходяща за транспорт обезопасена опаковка. - Модулите и техниката трябва да бъдат почистени от прах. - Мониторите се предават без кабели, в оригинален кашон или в друга, подходяща за транспорт обезопасена опаковка.- Оригинална гаранционна карта, на която фигурира сериен номер отговарящ на дефектиралия модул.
Гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло, наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка, нарушен общ външен вид, счупени или липсващи компоненти, видими повреди по електронните компоненти, компютърни вируси, инсталиран нелицензиран софтуер. 
При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията! Фирмата продавач не носи отговорност за инсталирания от клиента софтуер! При наличие на инсталиран пиратски, нелицензиран софтуер, сервизът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване! Преди използване на устройствата прочетете внимателно следващото упътване за транспорт, съхранение и инстралиране. 
Упътване: I. Транспорт: Електронните устройства се транспортират само в оригинална опаковка или в друга, подходяща за транспорт обезопасена опаковка. II. Съхранение: Електронните устройства се съхраняват в оригинална опаковка в закрити помещения и при следните условия: температура на въздуха от -10 до 50 по Целзий, относителна влажност – до 80% при 50 по Целзий; отсъствие на активни примеси в околната среда. III. Инсталиране: Електронните устройства се инсталират на разстояние поне 20 сантиметра от стената и 2 метра от отоплителни уреди. Включването им за работа след транспорт се извършва след 2 часа престой в работното помещение за аклиматизация. Върху вентилационните отвори не трябва да се поставят никакви предмети, за да не се наруши охлаждането. Условията, на които трябва да отговаря околната среда по време на работа са същите както в горната точка. 
Изисквания към електрическата мрежа: напрежение – 230V ±10% с честота 50Hz; електронните устройства се включват към електрическата мрежа само чрез занулени или замасени контакти тип “Шуко”.

Сравнение на продукти